Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό έργο της Νεογνολογικής Κλινικής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Περισσότερα

Απευθύνεται

Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό. Η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού απευθύνεται και σε γονείς

Webinars

Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Νεογνολογικής Κλινικής γίνονται διαδικτυακά.

Για εγγραφές εδώ

GDPR

Πολιτική Διασφάλισης
Προσωπικών Δεδομένων

Περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητη Κλινική το 2014 με ΠΔ/γμα έγκρισης τροποποίησης του οργανισμού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου (ΦΕΚ 446/24-2-2014) που κυρώθηκε με το υπ’ αρ 423/3-10-1991 ΠΔ/γμα (ΦΕΚ 154/4). Μέχρι τότε υπήρχε ως Τμήμα Νεογεννήτων με Διευθυντή τον εκάστοτε Διευθυντή της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ.

Από τη δημιουργία της μέχρι 31/8/2016 Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής ήταν η Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας ΕΚΠΑ Α. Μαλαμίτση – Πούχνερ.

Από 1/9/2016 τη Νεογνολογική Κλινική διευθύνει η Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας Νικολέττα Μ. Ιακωβίδου.


Η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο οργανώνει κάθε χρόνο κύκλο Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στη Νεογνολογία, που απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους παιδιατρικής, εξειδικευόμενους νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό που ενδιαφέρονται να διατηρούν επικαιροποιημένη τη γνώση τους στο αντικείμενο αυτό. Οι ομιλητές είναι Επιστήμονες με εμπειρία στην Νεογνολογία ή σε ειδικότητες με γνωστικά αντικείμενα που στηρίζουν τον Νεογνολόγο στην καθημερινή κλινική του πρακτική.

Επίσης, οργανώνει κάθε χρόνο Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού που απευθύνεται και στους γονείς.

Για εγγραφές εδώ