Αναθεωρημένα Πρωτόκολλα 29/6/2018

Την Παρασκευή 29/6/2018 η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο Αρεταείο Νοσοκομείο οργάνωσε την 2η συνάντηση για ενημέρωση ιατρών και μαιών για τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα για θέματα μητρικού θηλασμού της Academy of Breastfeeding Medicine

Συζητήθηκαν τα πρωτόκολλα υπ’αριθμό  3, 6, 8, 9 και 16 , όπως αυτά είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κλινικής, από τις ειδικευόμενες Παιδιατρικής της Κλινικής κες Ε. Μακρίδη, Μ. Μπενή, Ι. Τσιγκούλη, Μ. Κόλλια και Σ. Ανδριακοπούλου αντίστοιχα.

more

Αναθεωρημένα Πρωτόκολλα 28/2/2018

ΣΥΖΗΤΗΣH ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ ACADEMY OF BREASTFEEDING MEDICINE ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τα Ηνωμένα Εθνη πολύ πρόφατα αναφέρουν ότι:

  1. O μητρικός θηλασμός είναι θέμα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο του παιδιού όσο και της μητέρας. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υγείας και ασφαλούς διατροφής.
  2. Ο μητρικός θηλασμός πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο αυτών των δικαιωμάτων του παιδιού.
  3. Ομως ο μητρικός θηλασμός αποτελεί δικαίωμα και επιλογή της μητέρας και σε αυτή της την απόφαση δεν πρέπει κανείς να παρεμβαίνει αρνητικά με οποιοδήποτε τρόπο αλλά χρειάζεται ενημέρωση και στήριξη προς τον σκοπό τούτο.

Για να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τον ΜΘ όσοι εμπλεκόμαστε στην φροντίδα της δυάδας μητέρα-παιδί χρειαζόμαστε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση.

more