ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

NLS προσωπικού Αίθουσας Τοκετών και Χειρουργείου

Με την απόφαση της Εφορείας αρ. πρωτ. 1821/24-11-2022 συστάθηκε η ομάδα εκπαίδευσης του προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου στη νεογνική αναζωογόνηση, αποτελούμενη από:

  • Νικολέττα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας
  • Παρασκευή Βολάκη, Προϊσταμένη Μαία
  • Στυλιανή Παλιάτσιου, Προϊσταμένη Μαία

Εργο αυτής είναι να εκπαιδεύει όλους όσοι παρευρίσκονται στην αίθουσα τοκετών ή στο χειρουργείο (παιδίατροι, μαιευτήρες-γυναικολόγοι, μαίες /υτές, νοσηλεύτριες/υτές χειρουργείου, αναισθησιολόγοι).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2019/22-2-2007 η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας στην επείγουσα υποστήριξη της ζωής είναι υποχρεωτική.

Το 1ο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 10/04/2023 στο Μαγγίνειο αμφιθέατρο.

Η εκπαίδευση σκοπό έχει:

  • τη θεωρητική κατάρτιση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση νεογνού
  • και την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων (πρακτική άσκηση) σε νεογνικά προπλάσματα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική και επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι τόσο οι θεωρητικές γνώσεις, όσο και οι τεχνικές δεξιότητες εκπίπτουν προϊόντος του χρόνου.

Η γνώση και εκπαίδευση στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και η χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) σώζει ζωές. 

Με πρωτοβουλία της Νεογνολογικής Κλινικής και σε συνεργασία με την ΕΕΚΑΑ έγιναν τέσσερα σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης Ζωής στις 15 & 22/02/2023 και στις 5 & 26/4/23 και προγραμματίστηκαν άλλα δύο στις 3/4/24 & 29/5/24. Στο κάθε σεμινάριο υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης 16 ατόμων. Εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν ως ανανήπτες σε Βασική Υποστήριξη Ζωής/Χρήση AED εργαζόμενοι του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση προσφέρθηκε αφιλοκερδώς από την ΕΕΚΑΑ.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου BLS-AED:

H εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (BLS) και στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) είναι το πρώτο επίπεδο φροντίδας για ένα άτομο που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή, τόσο εκτός, όσο και εντός νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων BLS/AED Provider του ERC, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές καθοδηγούν και στηρίζουν τη διαδικασία μάθησης και της υποστήριξης της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος καρδιακής ανακοπής με απλά μέσα μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια. Επιπλέον, πραγματοποιείται εντατική εκπαίδευση στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος (Απινίδωση). Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τη θέση ανάνηψης και την αντιμετώπιση της πνιγμονής.

Σαν συνέχεια της εκπαίδευσης του προσωπικού, εγκαταστάθηκαν έξι AED σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου και έγινε εκπαίδευση από την προμηθεύτρια Εταιρεία και από εκπαιδευτές της ΕΕΚΑΑ· επίδειξη της χρήσης των συγκεκριμένων AED και άσκηση επί προπλασμάτων.