ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

1Α. ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.
1Β. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
1Γ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ
2. ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
3. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
4. ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΦΗ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ .
5. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
6. ΣΤΟ ΘΗΛΑΖΟΝ ΝΕΟΓΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.
7. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ROOMING IN», ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ.
8. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ
9. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ, ΘΗΛΩΝ Η ΠΙΠΙΛΑΣ
10. ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΩΣΤΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ