ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΟΗΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

Η απώλεια ακοής είναι μία από τις συνηθέστερες συγγενείς ανωμαλίες με συχνότητα 2-4 ανά 1000 γεννήσεις. Τα παιδιά που αναγνωρίζονται με απώλεια ακοής σε ηλικία μεγαλύτερη των 6 μηνών μπορεί να εμφανίσουν καθυστέρηση λόγου και γνωσιακής ανάπτυξης. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό η αναγνώριση των παιδιών με πρόβλημα ακοής να υλοποιείται όσο πιο νωρίς γίνεται πριν την έξοδο τους από το μαιευτήριο προκειμένου να ευεργετηθούν από πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης.

Η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο διενεργεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ακοής στα νεογνά με μηχάνημα ωτοακουστικών εκπομπών, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. Η εξέταση είναι απλή, ακίνδυνη, μη παρεμβατική και ανώδυνη. Εάν το παιδί παρουσιάσει πρόβλημα ακοής στον έλεγχο παραπέμπεται στην ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» για περαιτέρω εξειδικευμένο έλεγχο.