ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η   Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο χορηγεί 6 μήνες ειδικότητα Παιδιατρικής. Εχει 4 θέσεις ειδικευομένων ιατρών και φιλοξενεί και ειδικευόμενους από άλλες παιδιατρικές κλινικές προκειμένου να υπηρετήσουν το 6μηνο της Νεογνολογίας που απαιτείται στο πλαίσιο της λήψης της Παιδιατρικής Ειδικότητας.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο κλινικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνονται:

 • Πρωινή επίσκεψη και παράδοση της Κλινικής από τους εφημερεύοντες της προηγούμενης ημέρας (ειδικευμένο και ειδικευόμενο ιατρό) στους εφημερεύοντες της ημέρας.
 • Κλινική εξέταση των νεογνών με τον ειδικευμένο Παιδίατρο-Νεογνολόγο, τους ειδικευόμενους ιατρούς παρουσία και των φοιτητών.
 • Διακίνηση και διεκπεραίωση περιστατικών (αιμοληψίες, υπερηχογραφήματα, έλεγχος ωτοακουστικών εκπομπών για ανίχνευση βαρηκοϊας, έλεγχος με παλμική οξυμετρία για ανίχνευση συγγενών καρδιοπαθειών που μπορεί να διαλάθουν στην κλινική εξέταση).
 • Επίσκεψη στους θαλάμους της μαιευτικής κλινικής με τον ειδικευμένο Παιδίατρο-Νεογνολόγο και ενημέρωση γονέων.
 • Διακίνηση νεογνών όταν απαιτείται μετά την έξοδο τους να επανέλθουν για επανεκτίμηση ικτέρου, θυρεοειδικής λειτουργίας κλπ.
 • Επίσκεψη και συζήτηση των νοσηλευομένων νεογνών παρουσία όλης της ομάδας περιλαμβανομένης και της Διευθύντριας και της Προϊσταμένης Μαίας της Κλινικής.
 • Χορήγηση οδηγιών εξόδου στους γονείς (περιλαμβανομένων οδηγιών διατροφής, οδηγιών  ασφάλειας των νεογνών / βρεφών και οδηγιών ηλιοπροστασίας).

Στο πλαίσιο του κλινικού έργου οι ειδικευόμενοι παρευρίσκονται σε όλους τους τοκετούς, πάντα με κάλυψη του ειδικευμένου Παιδίατρου –Νεογνολόγου ειδικά στις κυήσεις υψηλού κινδύνου.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής για τους ειδικευόμενους Παιδιατρικής περιλαμβάνει:

 • Βιβλιογραφική ενημέρωση άπαξ εβδομαδιαίως.
 • Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών άπαξ εβδομαδιαίως.
 • Συμμετοχή των ειδικευομένων στα μαθήματα των φοιτητών.
 • Παρακολούθηση μαθημάτων από εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων υποειδικοτήτων και από τους ειδικευμένους Παιδίατρους –Νεογνολόγους της Κλινικής.
 • Παρακολούθηση των απογευματινών μετεκπαιδευτικών μαθημάτων που οργανώνει η Νεογνολογική Κλινική ανά 15νθήμερο καθ’ολην την ακαδημαϊκή χρονιά.
 • Συμμετοχή στην συγγραφή των κλινικών πρωτοκόλλων της Κλινικής προκειμένου να υπάρχει κοινή στρατηγική στην αντιμετώπιση των νεογνών.
 • Παρακολούθηση του ετησίου σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού.
 • Συγγραφή ανασκοπήσεων και ενδιαφερόντων περιστατικών για δημοσίευση σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με υποβολή και παρουσίαση εργασιών.
 • Συμμετοχή στα ερευνητικά πρωτόκολλα που υπάρχουν στην Κλινική.
 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
 • Συμμετοχή στα μαθήματα μητρικού θηλασμού στις έγκυες/λεχωΐδες και στο περιβάλλον τους.
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών της Α’ και Β’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ στην διάρκεια της εβδομάδας που εκπαιδεύονται στην Νεογνολογική Κλινική στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
 • Με την έναρξη της πανδημίας SARS-CoV-2 γίνεται βιβλιογραφική ενημέρωση δύο φορές την εβδομάδα σε θέματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό για νεογνά και παιδιά.

Στο πλαίσιο του τριμήνου της Παιδιατρικής οι 6ετείς φοιτητές της Α’ΠΚΠΑ και Β’ΠΚΠΑ παρακολουθούν το κλινικό και εκπαιδευτικό έργο της Νεογνολογικής Κλινικής για μία εβδομάδα

8:30 πμ:

 • Προσέλευση στην Κλινική

8:30-10:00πμ:

 • Παρακολούθηση παράδοσης της Κλινικής από τους εφημερεύοντες της προηγούμενης ημέρας
 • Κλινική εξέταση νεογνών, με τους ειδικευμένους και τους ειδικευόμενους ιατρούς της Κλινικής,
 • Επίδειξη χειρισμών στα νεογνά.
 • Επίσκεψη και ενημέρωση των μητέρων

 10:00-11:00:

 • Μαθήματα επί διαφόρων νεογνολογικών θεμάτων που άπτονται των πρώτων ημερών της ζωής του νεογνού τα οποία γίνονται από ειδικευμένους και ειδικευόμενους γιατρούς της Κλινικής

11:00-11:45:

 • Επίσκεψη με όλη την ομάδα των ιατρών της Κλινικής και συζήτηση των περιστατικών
 • Μια φορά την εβδομάδα γίνεται επίδειξη ανάνηψης και πρακτική άσκηση σε νεογνικό πρόπλασμα
 • Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για βελτίωση της εκπαίδευσης που προσφέρουμε στους φοιτητές ζητάμε την αξιολόγηση τους και τις εισηγήσεις τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Κατά την διάρκεια της παραμονής της λεχωίδος στο μαιευτήριο γίνεται εκπαίδευση αυτής, του συζύγου και του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος σε πολλά θέματα που αφορούν τον μητρικό θηλασμό, την γενικότερη φροντίδα και την προστασία του νεογνού. Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο υλικό που διανέμεται τις μητέρες.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Νεογνολογική Κλινική έχει έντονο ερευνητικό έργο όπως αυτό τεκμηριώνεται από τις δημοσιεύσεις του προσωπικού σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης καθώς και σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Η έρευνά μας παρουσιάζεται με ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και το προσωπικό συμμετέχει με ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, όπως αναφέρονται περιληπτικά στα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού την Νεογνολογικής Κλινικής που αναγράφονται ανωτέρω.

Στην κλινική έχουν εκπονηθεί πολλές διδακτορικές διατριβές οι οποίες είναι κατατεθειμένες στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ πολλές επίσης είναι υπό εκπόνηση

ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016

 1. Θεοδωράκη Μάρθα: Παιδίατρος – Νεογνολόγος, «Εκτίμηση πηκτικότητας σε φυσιολογικά νεογνά με την χρήση της Θρομβοελαστομετρίας»
 2. Μαυρίδης Θεόδωρος: Ειδικευόμενος Ιατρός στην Νευρολογία, «Ο ρόλος των κλινικών και ανοσοϊστοχημικών επιδράσεων του IRL-1620 σε πειραματικό μοντέλο τραυματισμού του νωτιαίου μυελού»
 3. Παπαδογεώργου Παρασκευή: Παιδίατρος – Νεογνολόγος, «Μελέτη των διαταραχών των φυσικών αναστολεων πήξης, του αντιγόνου Von Willebrandκαι της πρωτείνης ADAMTS-13 σε πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά με λοιμώξεις και συγγενείς καρδιοπάθειες»
 4. Φαλαϊνα Βασιλική: Παιδίατρος – Νεογνολόγος, «Μεταβολομικό προφίλ ούρων νεογνών που σιτίζονται αποκλειστικά με μητρικό γάλα συγκρινόμενο με αυτό νεογνών που σιτίζονται με βρεφικό γάλα εμπλουτισμένο με συμβιοτικά»
 5. Στυλιανού-Ρήγα Παρασκευή: Παιδίατρος – Νεογνολόγος, «Επιδημιολογική μελέτη του Συνδρόμου Αναπνευστικής Δυσχέρειας στα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά στον Κυπριακό πληθυσμό»
 6. Κόλλια Μαρία: Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, «Μελέτη της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με PF-100 σε νεογνά μητέρων με ενδομήτρια καθυστέρηση αύξησης»
 7. Μούγιου Βασιλική: Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, «Μελέτη της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με PF-100 σε νεογνά μητέρων με Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης με PF-100»
 8. Ισαακίδου Ελίνα: Παιδίατρος-Νεογνολόγος, «Μελέτη της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με PF-100 σε νεογνά με περιγεννητική υποξία-ασφυξία»
 9. Ματαρά Ιφιγένεια: Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, «Βακτηριδιακή διαμετάθεση σε χοίρειο μοντέλο νεογνικής ασφυξίας»
 10. Μπικούλη Δανάη: Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, «Μελέτη επίδρασης της ασφυξίας στις γονάδες θηλέων νεογνών χοιριδίων»
 11. Μακρίδη Έλενα: Ειδικευόμενη παιδιατρικής- «Το εκπαιδευτικό εργαλείο SMART Newborn Resuscitation Training System στην αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην έκπτυξη/αερισμό των πνευμόνων του νεογνού και η δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένων χειρισμών»
 12. Σφυρή Κωνσταντίνα: Ειδικευόμενη παιδιατρικής – «Μέτρηση επιπέδων μορφίνης στο αίμα και το γάλα της μητέρας, τις πρώτες 24 ώρες μετά από καισαρική τομή με περιοχικη αναισθησία»
 13. Δημητρακοπούλου Εφυγιάννα: Παιδίατρος-Εξειδικευόμενη νεογνολογίας-«Μεταγενωμικό και Μεταβολομικό προφίλ κοπράνων νεογνών που σιτίζονται αποκλειστικά με μητρικό γάλα συγκρινόμενο με αυτό νεογνών που σιτίζονται με βρεφικό γάλα εμπλουτισμένο με συμβιωτικά»
 14. Μεταλληνού Δήμητρα: Μαία MSc – «Διαχρονική μελέτη βιοχημικών δεικτών εγκεφαλικής βλάβης προώρων νεογνών στην ΜΕΝΝ»
 15. Παραστατίδου Σταυρούλα: Παιδίατρος- Εξειδικευόμενη νεογνολογίας «Παράμετροι θρομβοελαστομετρίας για την εκτίμηση της πρωτογενούς αιμόστασης στα νεογνά»
 16. Άλμα Σουλάι: Ειδικευόμενη παιδιατρικής Αρεταίειο Νοσοκομείο. Τίτλος διατριβής: «Θρομβοελαστομετρία με τη μέθοδο NATEM σε νεογνά μητέρων με σακχαρώδη διαβήτη.».
 17. Μαρίνα Τσαούση: Ειδικευόμενη παιδιατρικής Αρεταίειο Νοσοκομείο . Τίτλος διατριβής: «Θρομβοελαστομετρία με τη μέθοδο ΝΑΤΕΜ σε νεογνά με περιγεννητική υποξία/ασφυξία»
 18. Έλενα Καραπατή: Ειδικευόμενη παιδιατρικής Αρεταίειο Νοσοκομείο. Τίτλος διατριβής: «Θρομβοελαστομετρία με την μέθοδο NATEM σε νεογνά με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη.».
 19. Αδαμαντία Κρέπη: Ειδικευόμενη παιδιατρικής Αρεταίειο Νοσοκομείο. Τίτλος διατριβής: «Μελέτη της αποτελεσματικότητας χορήγησης γαλακταγωγών σε θηλάζουσες μητέρες».
 20. Ευτυχία Λιάκου: Μαία MSc, Τίτλος διατριβής: «Μελέτη ποσοστών Μητρικού Θηλασμού σε Νοσοκομεία/Μαιευτήρια «Φιλικά προς τα Βρέφη» (ΦΒΝ) στην Ελλάδα».
 21. Ευάγγελος Χρήστου: Επικουρικός Ιατρός, Παιδίατρος, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”. Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη έκφρασης βιοδεικτών σε τελειόμηνα φυσιολογικά νεογνά και νεογνά με αναπνευστική δυσχέρεια”.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016

 1. Κωνσταντινίδη Αικατερίνη: Παιδίατρος – Νεογνολόγος, «Μεταβολέςτων παραμέτρων της θρομβοελαστογραφίας στα νεογνάμε περιγεννητική υποξία-ασφυξία και πιθανή χρήση της μεθόδου ως προγνωστικού και θεραπευτικού δείκτη στα νεογνά αυτά»
 2. Λαμπρίδου Μαρία: Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια MSc, «Θρομβοελαστομετρία : Μελέτη των διαταραχών ινωδόλυσης σε σηπτικά νεογνά»
 3. Μεταλληνού Δήμητρα: Μαία MSc – «Διαχρονική μελέτη βιοχημικών δεικτών εγκεφαλικής βλάβης προώρων νεογνών στην ΜΕΝΝ»
 4. Παλιάτσιου Στυλιανή: Προϊσταμένη Μαία MSc, “Διατήρηση των θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων στους 3 και 6 μήνες μετά από σεμινάριο Νεογνικής Ανάνηψης”