Η ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ είναι Νεογνική Μονάδα επιπέδου 2 (LEVEL 2), άρα υποστηρίζει όχι μόνο τελειόμηνα νεογνά, αλλά και νεογνά μητέρων υψηλού κινδύνου και πρόωρα νεογνά άνω των 1500gr και με ηλικία κύησης > 33 εβδομάδες κύησης, τα οποία δεν έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης αναπνοής, αλλά χρήζουν ενδιάμεσης νοσηλείας. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και σταθεροποίησης των νεογνών που χρήζουν μεταφοράς σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών από εξειδικευμένο Νεογνολόγο (υποστήριξη με μηχανικό αερισμό, χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα, καθετηριασμό κεντρικών αγγείων κ.λπ.) μέχρι την παραλαβή τους από τη μονάδα μεταφοράς νεογνών του ΕΚΑΒ.

Η Νεογνολογική Κλινική από το 2022 έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα ποιότητας ISO 9001: 2015.

Η Νεογνολογική Κλινική περιλαμβάνει πέραν των κλινών απλής νοσηλείας:

 • 5 θέσεις αυξημένης νεογνικής φροντίδας, κάθε μία εξοπλισμένη με θερμοκοιτίδα κλειστού τύπου, καρδιοαναπνευστικό monitor, οξύμετρο, οξυγονόμετρο, μείκτη αερίων, αντλίες έγχυσης ενδοφλέβιων υγρών/φαρμάκων
 • 2 ανοικτές θερμοκοιτίδες, μία για σταθεροποίηση του νεογνού στην εξωμήτρια ζωή και μία που φέρει εξοπλισμό ανάνηψης, όπως συσκευή T-Piece, CPAP, και αναπνευστήρα
 • Τροχήλατη θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνού από την αίθουσα τοκετών ή το χειρουργείο στη Νεογνολογική Κλινική εξοπλισμένη με αναπνευστήρα
 • 1 θερμαντικό σώμα σταθεροποίησης του νεογνού
 • Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
 • 2 τράπεζες ανάνηψης, η μία εκ των οποίων βρίσκεται στην αίθουσα τοκετών (με συσκευή T-Piece και αναπνευστήρα) και η άλλη στο χειρουργείο (με συσκευή T-Piece).

Η Νεογνολογική Κλινική εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου των νεογνών, βάσει των υπαρχουσών διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών που περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο ακοής με ωτακουστικές εκπομπές
 • Καταγραφή παλμικής οξυμετρίας τύπου Massimo για την ανίχνευση συγγενών καρδιοπαθειών που ενδέχεται να μην γίνουν αντιληπτές στην κλινική εξέταση
 • Έλεγχο με κάρτα Guthrie όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας
 • Ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης: για τα νεογνά από κυήσεις υψηλού κινδύνου από τον 09/2016 υπάρχει ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες της Κλινικής. Σκοπός είναι η έγκαιρη αναγνώριση αποκλίσεων από τη φυσιολογική κινητική και νευροαναπτυξιακή εξέλιξη προκειμένου να εφαρμόζονται έγκαιρα προγράμματα παρέμβασης.

Παράλληλα, επειδή το Αρεταίειο έχει πιστοποιηθεί ως «Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη», γίνεται οργανωμένη προσπάθεια υποστήριξης του μητρικού θηλασμού:

 • με εφαρμογή συγκεκριμένων κλινικών πρακτικών, όπως η επαφή δέρμα με δέρμα αμέσως μετά τον τοκετό και η παραμονή του νεογνού με τη μητέρα του στο δωμάτιο όλο το 24ωρο (rooming-in).
 • με δράσεις ενημέρωσης, όπως η οργάνωση ετήσιας Ημερίδας Μητρικού Θηλασμού, με τα μαθήματα μητρικού θηλασμού στις λεχωίδες και τους συγγενείς τους (2 φορές την εβδομάδα), καθώς και σε έγκυες (από Νεογνολόγους και Μαίες), με την ανοικτή γραμμή υποστήριξης μητρικού θηλασμού με συμβουλές που παρέχονται όλο το 24ωρο από ειδικευμένο προσωπικό της Νεογνολογικής Κλινικής και τέλος με τη σύσταση Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού στο Νοσοκομείο που συνεδριάζει τακτικά και εκτιμά δεδομένα και πρακτικές.
 • με εκπαίδευση του προσωπικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε θέματα που αφορούν τον Μητρικό Θηλασμό.

Επιπλέον, η Νεογνολογική Κλινική εκπαιδεύει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από όλη τη χώρα στην ανάνηψη του νεογνού,  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Το Newborn Life Support Course του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – ERC) γίνεται στον χώρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου, με Course Director τη Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής Καθηγήτρια Νικολέττα Μ. Ιακωβίδου και εκπαιδευτές μαίες και ιατρούς  από τη Νεογνολογική Κλινική και την ΕΕΚΑΑ.  Σε συνεργασία με διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ, Ιδιωτικά Κολλέγια, ΙΕΚ κ.λπ.)  η Κλινική οργανώνει φροντιστήρια Νεογνικής Ανάνηψης. Ετησίως εκπαιδεύει όλο το προσωπικό που απασχολείται στην Αίθουσα Τοκετών και στο Χειρουργείο σε Νεογνική Αναζωογόνηση ακολουθώντας τις Διεθνείς οδηγίες που καλούν για συχνή εκπαίδευση του προσωπικού τόσο θεωρητικά όσο και σε τεχνικές δεξιότητες.

Η Νεογνολογική Κλινική σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης εκπαίδευσαν όλο το προσωπικό: διοικητικό, ιατρονοσηλευτικό και παραϊατρικό σε βασική υποστήριξη ζωής σύμφωνα με τις οδηγίες του ERC.

Η Νεογνολογική Κλινική σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο ενημέρωσε το προσωπικό των δύο νοσοκομείων (Αρεταίειο & Αιγινήτειο) για προστασία από τους σεισμούς και τη φωτιά. Την ενημέρωση για προστασία από σεισμούς έκανε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και την ενημέρωση για αντιμετώπιση πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία.