Η ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ είναι Νεογνική Μονάδα επιπέδου 2 (LEVEL 2), άρα υποστηρίζει όχι μόνο τελειόμηνα νεογνά, αλλά και νεογνά μητέρων υψηλού κινδύνου και πρόωρα νεογνά άνω των 1500g και με ηλικία κύησης > 33 εβδομάδες κύησης, τα οποία δεν έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης αναπνοής, αλλά χρήζουν ενδιάμεσης νοσηλείας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και σταθεροποίησης των νεογνών που χρήζουν μεταφοράς σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών από εξειδικευμένο Νεογνολόγο (υποστήριξη με μηχανικό αερισμό, χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα, καθετηριασμό κεντρικών αγγείων κλπ) μέχρι την παραλαβή τους από την μονάδα μεταφοράς νεογνών του ΕΚΑΒ.

Η Νεογνολογική Κλινική περιλαμβάνει πέραν των κλινών απλής νοσηλείας:

 • 5 θέσεις αυξημένης νεογνικής φροντίδας, καθε μία εξοπλισμένη με θερμοκοιτίδα κλειστού τύπου, καρδιοαναπνευστικό monitor, οξύμετρο, οξυγονόμετρο, μείκτη αερίων, αντλίες έγχυσης ενδοφλέβιων υγρών/φαρμάκων
 • 2 ανοικτές θερμοκοιτίδες, μία για σταθεροποίηση του νεογνού στην εξωμήτρια ζωή και μία που φέρει εξοπλισμό ανάνηψης, όπως συσκευή T-Piece, CPAP, και αναπνευστήρα
 • Τροχήλατη θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνού από την αίθουσα τοκετών ή το χειρουργείο στην Νεογνολογική Κλινική εξοπλισμένη με αναπνευστήρα
 • 1 θερμαντικό σώμα σταθεροποίησης του νεογνού
 • Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
 • 2 τράπεζες ανάνηψης, η μία εκ των οποίων βρίσκεται στην αίθουσα τοκετών (μεσυσκευή T-Piece και αναπνευστήρα) και η άλλη στο χειρουργείο (με συσκευή T-Piece).

Η Νεογνολογική Κλινική εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου των νεογνών, βάσει των υπαρχουσών διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών που περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο ακοής μεωτακουστικές εκπομπές
 • Καταγραφή παλμικής οξυμετρίας τύπου Massimo για την ανίχνευση συγγενών καρδιοπαθειών που ενδέχεται να μην γίνουν αντιληπτές στην κλινική εξέταση
 • Έλεγχο με κάρτα Guthrie όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας
 • Ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης: Για τα νεογνά από κυήσεις υψηλού κινδύνου από τον 09/2016 υπάρχει ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες της κλινικής. Σκοπός είναι η έγκαιρη αναγνώριση αποκλίσεων από την φυσιολογική κινητική και νευροαναπτυξιακή εξέλιξη προκειμένου να εφαρμόζονται έγκαιρα προγράμματα παρέμβασης.

Παράλληλα επειδή το Αρεταίειο έχει πιστοποιηθεί ως «Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη», γίνεται οργανωμένη προσπάθεια υποστήριξης του μητρικού θηλασμού:

 • με εφαρμογή συγκεκριμένων κλινικών πρακτικών, όπως η επαφή δέρμα με δέρμα αμέσως μετά τον τοκετό και η παραμονή του νεογνού με τη μητέρα του στο δωμάτιο όλο το 24ωρο (rooming-in).
 • με δράσεις ενημέρωσης, όπως η οργάνωση ετήσιας Ημερίδας Μητρικού Θηλασμού, με τα μαθήματα μητρικού θηλασμού στις λεχωΐδες και τους συγγενείς τους (2 φορές την εβδομάδα), καθώς και σε έγκυες (από Νεογνολόγους και Μαίες), με την ανοικτή γραμμή υποστήριξης μητρικού θηλασμού με συμβουλές που παρέχονται όλο το 24ωρο από ειδικευμένο προσωπικό της Νεογνολογικής Κλινικής και τέλος με την σύσταση Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού στο Νοσοκομείο που συνεδριάζει τακτικά και εκτιμά δεδομένα και πρακτικές.
 • με εκπαίδευση του προσωπικού ανά τακτά διαστήματα σε θέματα που αφορούν τον Μητρικό Θηλασμό

Επιπλέον, η Νεογνολογική Κλινική εκπαιδεύει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από όλη την χώρα στην ανάνηψη του νεογνού,  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. Το Newborn Life Support Course του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – ERC) γίνεται στο χώρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου, με Course Director τη Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νικολέττα Μ. Ιακωβίδου και εκπαιδευτές μαίες και ιατρούς  από την Νεογνολογική Κλινική και την ΕΕΚΑΑ.  Σε συνεργασία με διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ, Ιδιωτικά Κολλεγια, ΙΕΚ κλπ)  η Κλινική οργανώνει φροντιστήρια Νεογνικής Ανάνηψης.