ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εναρμόνιση του Αρεταιείου Νοσοκομείου με τον κανονισμό GDPR.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενημέρωση Εργαζομένων
Πληροφόρηση φοιτητών
Πληροφόρηση προσωπικού συνεργαζόμενων εταιρειών
Πληροφόρηση ασθενών
Πληροφόρηση συνοδών