Νεογνικό Σεμινάριο Ανάνηψης (Newborn Life Support)

Η Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής κα Ν. Ιακωβίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής –Νεογνολογίας μαζί με τις Μαίες κες Π. Βολάκη, Σ. Παλιάτσιου, Α. Πολυχρονιάδου, Σ. Γεωργαντζή και τον Μαιευτή κον Λ.  Μπολτσή, όλοι εκπαιδευτές της ΕΕΚΑΑ στο Νεογνικό Σεμινάριο Ανάνηψης (Newborn Life Support) του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), συμμετείχαν στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών/Μαιευτών Ελλάδος που έγινε στις 4 – 7 Οκτωβρίου 2018 στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα με κλινικό φροντιστήριο νεογνικής ανάνηψης.

Μετά την διδασκαλία της παθοφυσιολογίας της ασφυξίας τού νεογνού, έγινε διδασκαλία τωντεχνικών δεξιοτήτων πουείναι απαραίτητες για αποτελεσματική παρέμβαση στα πρώτα “10 χρυσά λεπτά” της ζωής του νεογνού (διαχείριση αεραγωγού, αερισμός πνευμόνων, θωρακικές συμπιέσεις). Το κλινικό φροντιστήριο διήρκησε 3 ώρες και εκπαιδεύτηκαν συνολικά 35 άτομα.