4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης του Επείγοντος Περιστατικού

Η Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής  κα Ν. Ιακωβίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής –     Νεογνολογίας μαζί με τις Μαίες κες Π. Βολάκη, Σ. Παλιάτσιου, Μ. Μπουρουτζόγλου και τον Μαιευτή κον Λ.  Μπολτσή, όλοι εκπαιδευτές της ΕΕΚΑΑ στο Νεογνικό Σεμινάριο Ανάνηψης (Newborn Life Support) του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), συμμετείχαν στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης του Επείγοντος Περιστατικού της ΕΕΚΑΑ που έγινε στις 5-6 Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα, με κλινικό φροντιστήριο “διαχείρησης του νεογνικού αεραγωγού”.

Αυτό αποτελεί το Α και το Ω στην νεογνική ανάνηψη και όλοι όσοι εμπλέκονται στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι. Το κλινικό φροντιστήριο διήρκησε 1 1/2 ώρα και εκπαιδεύτηκαν συνολικά 24 άτομα.