Αναθεωρημένα Πρωτόκολλα 28/2/2018

ΣΥΖΗΤΗΣH ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ ACADEMY OF BREASTFEEDING MEDICINE ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι:

  1. O μητρικός θηλασμός είναι θέμα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο του παιδιού όσο και της μητέρας. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υγείας και ασφαλούς διατροφής.
  2. Ο μητρικός θηλασμός πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο αυτών των δικαιωμάτων του παιδιού.
  3. Όμως ο μητρικός θηλασμός αποτελεί δικαίωμα και επιλογή της μητέρας και σε αυτή της την απόφαση δεν πρέπει κανείς να παρεμβαίνει αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο αλλά χρειάζεται ενημέρωση και στήριξη προς τον σκοπό αυτό.

Για να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τον ΜΘ όσοι εμπλεκόμαστε στη φροντίδα της δυάδας μητέρα-παιδί χρειαζόμαστε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νεογνολογική Κλινική διοργανώνει παρουσιάσεις των επικαιροποιημένων Πρωτοκόλλων της Academy of Breastfeeding Medicine με θέματα για τον Μητρικό Θηλασμό στο Μικρό Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου, που έχει την τιμή να φέρει τον τίτλο του «Φιλικό προς τα βρέφη Νοσοκομείο» και που όλοι μαζί καθημερινά προσπαθούμε να τον δικαιολογούμε με τις πρακτικές μας στο θέμα της στήριξης και προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού.

Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 28/2/2018 και συζητήθηκαν 4 πρωτόκολλα τα οποία αναρτώνται για την ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με το θέμα.

Παρουσίασαν οι Ειδικευόμενες Παιδιατρικής κκ. Ε. Κόκκου, Ι. Ζαρκάδα, Β. Μούγιου και Μ. Θεοχάρη και τον συντονισμό είχαν οι Παιδίατροι-Νεογνολόγοι, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι της Νεογνολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ κκ. Ζ. Ηλιοδρομίτη και Ε. Ισαακίδου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Mητρικός θηλασμός στα οριακά πρόωρα και στα πρώιμα τελειόμηνα νεογνά Κόκκου Ελένη
Αναλγησία και αναισθησία στη μητέρα που θηλάζει Μούγιου Βασιλική
Νεογνικός Ίκτερος – Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Ζαρκάδα Ιωάννα
Αλλεργική πρωκτοκολίτιδα σε αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη Θεοχάρη Μαρία

 

 

 

ABM CLINICAL PROTOCOLS

ABM Clinical Protocol #1: Guidelines for Blood Glucose Monitoring and Treatment of Hypoglycemia in Term and Late-Preterm Neonates, Revised 2014
ABM Clinical Protocol #2: Guidelines for Hospital Discharge of the Breastfeeding Term Newborn and Mother: ‘‘The Going Home Protocol,’’ Revised 2014
ABM Clinical Protocol #3: Supplementary Feedings in the Healthy Term Breastfed Neonate, Revised 2017
ABM Clinical Protocol #4: Mastitis, Revised March 2014
ABM Clinical Protocol #5: Peripartum Breastfeeding Management for the Healthy Mother and Infant at Term, Revision 2013
ABM Clinical Protocol #6: Guideline on Co-Sleeping and Breastfeeding Revision, March 2008
ABM Clinical Protocol #7: Model Breastfeeding Policy (Revision 2010)
ABM Clinical Protocol #8: Human Milk Storage Information for Home Use for Full-Term Infants, Revised 2017
ABM Clinical Protocol #9: Use of Galactogogues in Initiating or Augmenting the Rate of Maternal Milk Secretion (First Revision January 2011)
ABM Clinical Protocol #10: Breastfeeding the Late Preterm (34–36 6/7 Weeks of Gestation) and Early Term Infants (37–38 6/7 Weeks of Gestation), Second Revision 2016
ABM Clinical Protocol # 11: Guidelines for the evaluation and management of neonatal ankyloglossia and its complications in the breastfeeding dyad
ABM Clinical Protocol #13: Contraception During Breastfeeding, Revised 2015
ABM Clinical Protocol #14: Breastfeeding-Friendly Physician’s Office: Optimizing Care for Infants and Children, Revised 2013
ABM Clinical Protocol #15: Analgesia and Anesthesia for the Breastfeeding Mother, Revised 2017
ABM Clinical Protocol #16: Breastfeeding the Hypotonic Infant, Revision 2016
ABM Clinical Protocol #17: Guidelines for Breastfeeding Infants with Cleft Lip, Cleft Palate, or Cleft Lip and Palate, Revised 2013
ABM Clinical Protocol #18: Use of Antidepressants in Breastfeeding Mothers
ABM Clinical Protocol #19: Breastfeeding Promotion in the Prenatal Setting, Revision 2015
ABM Clinical Protocol #20: Engorgement, Revised 2016
ABM Clinical Protocol #21: Guidelines for Breastfeeding and Substance Use or Substance Use Disorder, Revised 2015
ABM Clinical Protocol #22: Guidelines for Management of Jaundice in the Breastfeeding Infant 35 Weeks or More of Gestation—Revised 2017
ABM Clinical Protocol #23: Nonpharmacological Management of Procedure-Related Pain in the Breastfeeding Infant, Revised 2016
ABM Clinical Protocol #24: Allergic Proctocolitis in the Exclusively Breastfed Infant
ABM Clinical Protocol #25: Recommendations for Preprocedural Fasting for the Breastfed Infant: "NPO" Guidelines
ABM Clinical Protocol #26: Persistent Pain with Breastfeeding
ABM Clinical Protocol #27: Breastfeeding an Infant or Young Child with Insulin-Dependent Diabetes