Αναθεωρημένα Πρωτόκολλα 29/6/2018

Την Παρασκευή 29/6/2018 η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο οργάνωσε τη 2η συνάντηση για ενημέρωση ιατρών και μαιών για τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα για θέματα μητρικού θηλασμού της Academy of Breastfeeding Medicine.

Συζητήθηκαν τα πρωτόκολλα υπ’ αριθμ.  3, 6, 8, 9 και 16, όπως αυτά είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κλινικής, από τις ειδικευόμενες Παιδιατρικής της Κλινικής κκ. Ε. Μακρίδη, Μ. Μπενή, Ι. Τσιγκούλη, Μ. Κόλλια και Σ. Ανδριακοπούλου αντίστοιχα.

Την συζήτηση συντόνισαν οι Επ. Καθηγήτριες Παιδιατρικής-Νεογνολογίας κες Ζ. Ηλιοδρομίτη και Θ. Μπουτσικου

ABM Clinical Protocol Supplementary Feedings in the Healthy Term Breastfed Neonate, Revised 2017Μακρίδη Ελένη-Ευαγγελία
Ύπνος στο ίδιο κρεβάτι με τη μητέρα
Μαρία Μπενή
ABM Clinical Protocol. Φύλαξη Μητρικού Γάλακτος στο Σπίτι για Τελειόμηνα Νεογνά
Τσιγκούλη Ιωάννα
ABM Clinical Protocol #9: Use of Galactogogues in Initiating or Augmenting the Rate of Maternal Milk Secretion (First Revision January 2011)Κόλλια Μαρία
Μητρικός θηλασμός στο υποτονικό νεογνό
Ανδριακοπούλου Χρυσή Στεφανία