ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/9/2012-31/8/2018

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΕΟΓΝΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΝΝΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

1/9/17-31/8/18

846

99 - (11,7%)

747 - (88,3%)

49 - (5.8%)

581 - (68,6%)

265 - (31,4%)

1/9/16-31/8/17

886

88 - (9,93%)

828 - (90,7%)

58 - (6.5%)

565 - (63,9%)

321 - (36,1%)

1/9/15-31/8/16

902

91 - (10%)

811 - (90%)

55 - (6%)

642 - (71.2%)

260 - (28.8%)

1/9/14-31/8/15

1166

130 - (11.15%)

1036 - (88.85%)

88 - (7,6%)

814 - (70%)

352 - (30%)

1/9/13-31/8/14

1236

134 - (10.86%)

1102 - (89.16%)

61 - (4.9%)

901 - (73%)

335 - (27%)

1/9/12-31/8/13

1315

136 - (10.3%)

1179 - (89.7%)

70 - (5.3%)

968 - (73.6%)

357 - (26.4%)