ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/9/2012-1/9/2017

      
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/9/12-31/8/13

1/9/13-31/8/14

1/9/14-31/8/15

1/9/15-31/8/16

1/9/16-31/8/17

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ

1315

1236

1166

902

886

ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ

136 - (10.3%)

134 - (10.86%)

130 - (11.15%)

91 - (10%)

88 - (9.93%)

ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΕΟΓΝΑ

1179 - (89.7%)

1102 - (89.16%)

1036 - (88.85%)

811 - (90%)

828 - (90.07%)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΝΝ

70 - (5.3%)

61 - (4.9%)

88 - (7.6%)

55 - (6%)

58 - (6.5%)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

968 - (73.6%)

901 - (73%)

814 - (70%)

642 - (71.2%)

565 - (63,9%)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

968 - (73.6%)

335 - (27%)

352 - (30%)

260 - (28.8%)

321 - (36,1%)