ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Διευθύντρια Νεογνολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Μετεκπαίδευση

  • 1982–1984: Research Fellow στο Fraser Laboratory, Division of Endocrinology, Department of Medicine, McGill University (Director: Professor Υ.C. Patel).
  • 1984-1985: Υπότροφοςτου Juvenile Diabetes Foundation, New York στο ανωτέρω αναφερόμενο Εργαστήριο. (Director: Professor Y.C. Patel).
  • 1985 – 1989 : Ειδικευομένη Ιατρός στην Παιδιατρική, στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Ματσανιώτης).
  • ΙανουάριοςΙούλιος 1990: Senior House Officer in Neonatal Medicine at the Neonatal Intensive Care Unit, St. Mary’s Hospital, Manchester, England. (Director: Professor M.L. Chiswick).
  • Αύγουστος 1990 – Οκτώβριος 1990 : SeniorHouseOfficerinNeonatal Medicine attheNeonatalIntensiveCareUnit, JessopHospitalforWomen, UniversityofSheffield. (Director: DrR.G.Pearse).

Επιστημονικόέργο

ΠΛΗΡΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:  115
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 20
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:80
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 75


Email: niciac58@gmail.com, niakobid@med.uoa.gr

Tηλ: 210 7286224 (Γραφείο)