Εκπαίδευση

Η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο οργανώνει κάθε χρόνο κύκλο Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Νεογνολογία

Απευθύνεται

Τα μαθήματα απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό

Webinars

Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία, ξεκινάμε την διαδiκτυακή μετάδοση των μαθημάτων για να δοθεί η ευκαιρία σε συναδέλφους εκτός Αττικής να τα παρακολουθήσουν

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητη Κλινική το 2014 με ΠΔ/γμα έγκρισης τροποποίησης του οργανισμού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου (ΦΕΚ 446/24-2-2014) που κυρώθηκε με το υπ’αρ 423/3-10-1991 ΠΔ/γμα (ΦΕΚ 154/4). Μέχρι τότε υπήρχε ως Τμήμα Νεογεννήτων με Διευθυντή τον εκάστοτε Διευθυντή της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ.

Από την δημιουργία της μέχρι 31/8/2016 Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής ήταν η Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας ΕΚΠΑ Α. Μαλαμίτση – Πούχνερ.

Απο 1/9/2016 την Νεογνολογική Κλινική διευθύνει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας Νικολέττα Μ. Ιακωβίδου.


Ημερίδα με θέμα «Διακομιδή Νεογνού»

Η διακομιδή νεογνών είναι υπηρεσία υψηλού κινδύνου καθόσον το αντικείμενό της είναι η ευπαθής ομάδα των προώρων και προβληματικών νεογνών. Αναγνωρίζοντας την σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης των υγειονομικών που εκτελούν διακομιδές (νεογνολόγοι – νοσηλευτές – πληρώματα ασθενοφόρων) η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ διοργανώνει την 1η Ιουνίου 2019 στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ημερίδα με θέμα «Διακομιδή Νεογνού». Στην ημερίδα συμμετέχουν ως ομιλητές έμπειροι Νεογνολόγοι που εκτελούν διακομιδές νεογνών, όπως φαίνεται από το συνημμένο πρόγραμμα.

Επιστημονικό πρόγραμμα


Η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο οργανώνει κάθε χρόνο κύκλο Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Νεογνολογία, που απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό που ενδιαφέρονται να διατηρούν επικαιροποιημένη την γνώση τους στο αντικείμενο αυτό. Οι ομιλητές είναι Επιστήμονες με εμπειρία στην Νεογνολογία ή σε ειδικότητες με γνωστικά αντικείμενα που στηρίζουν τον Νεογνολόγο στην καθημερινή κλινική του πρακτική.

Τα μαθήματα γίνονται στο Μαγγίνειο Αμφιθέατροστο Αρεταίειο Νοσοκομείο, 18.00-19.00 στις ημερομηνίες που φαίνονται στο πρόγραμμα που ακολουθεί.

Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία, ξεκινάμε την διαδiκτυακή μετάδοση των μαθημάτων για να δοθεί η ευκαιρία σε συναδέλφους εκτός Αττικής να τα παρακολουθήσουν