Εκπαίδευση

Η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο οργανώνει κάθε χρόνο κύκλο Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Νεογνολογία

Απευθύνεται

Τα μαθήματα απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό

Webinars

Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία, ξεκινάμε την διαδiκτυακή μετάδοση των μαθημάτων για να δοθεί η ευκαιρία σε συναδέλφους εκτός Αττικής να τα παρακολουθήσουν

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητη Κλινική το 2014 με ΠΔ/γμα έγκρισης τροποποίησης του οργανισμού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου (ΦΕΚ 446/24-2-2014) που κυρώθηκε με το υπ’αρ 423/3-10-1991 ΠΔ/γμα (ΦΕΚ 154/4). Μέχρι τότε υπήρχε ως Τμήμα Νεογεννήτων με Διευθυντή τον εκάστοτε Διευθυντή της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ.

Από την δημιουργία της μέχρι 31/8/2016 Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής ήταν η Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας ΕΚΠΑ Α. Μαλαμίτση – Πούχνερ.

Απο 1/9/2016 την Νεογνολογική Κλινική διευθύνει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας Νικολέττα Μ. Ιακωβίδου.


Η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο οργανώνει κάθε χρόνο κύκλο Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Νεογνολογία, που απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό που ενδιαφέρονται να διατηρούν επικαιροποιημένη την γνώση τους στο αντικείμενο αυτό. Οι ομιλητές είναι Επιστήμονες με εμπειρία στην Νεογνολογία ή σε ειδικότητες με γνωστικά αντικείμενα που στηρίζουν τον Νεογνολόγο στην καθημερινή κλινική του πρακτική.

Τα μαθήματα γίνονται στο Μαγγίνειο Αμφιθέατροστο Αρεταίειο Νοσοκομείο, 18.00-19.00 στις ημερομηνίες που φαίνονται στο πρόγραμμα που ακολουθεί.

Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία, ξεκινάμε την διαδiκτυακή μετάδοση των μαθημάτων για να δοθεί η ευκαιρία σε συναδέλφους εκτός Αττικής να τα παρακολουθήσουν